Logomuz bizim gururumuz ve neşemizdir. Bu bağlamda, afet bölgesi ziyaretlerine çok sevilen turuncu kalp logomuzun adını vermeye karar verdik. Bu şekilde, kalp logomuzun “kalbinde” tasvir edilen kahkahayı yaymayı amaçlıyoruz. Afetten etkilenen bölgedeki karşılaşmaların kapsamı sadece travma geçirmiş çocuklar ile sınırlı kalmayıp, bölgedeki nüfusun tamamının travma geçirmiş olması nedeniyle daha geniş bir kitleye yayılması ile genişliyor, Theodora neşe ve gülücükleri; kırılgan psikolojilerdeki yaraları yükselen moral seviyesi ile olabildiğince sarmayı amaçlıyor.

Theodora Çocuk Hizmetleri Derneği’nin kuruluş amacı ve misyonu hastanede yatan çocukların sevimli yüzlerine bir gülümseme kondurmaktır. Biz bu misyonu afet zamanlarında da devreye sokabilmek adına “Turuncu Kalp” Projemizi ilk olarak Şubat 2023’de meydana gelen deprem faciasında başlattık. Bölgeye ziyaretimizde edindiğimiz deneyim neticesinde afet bölgelerine yapılan ziyaretlerin yarattığı zorlukların tamamen farkındayız. Misyonumuza adanmışlığımız; sel, şiddetli hava olayları, yangınlar, depremler gibi yıkıcı doğal afetlerle ilgili gelecekteki programların mükemmelleştirilmesinin yolunu açacaktır. Theodora Türkiye’nin nihai hedefi, bu tür felaketlerde hızlı hareket edebilmek ve benzer olaylarda sahada bulunan ilk yardım kuruluşları arasında yer almaktır. Theodora Türkiye tarafından tümüyle benimsenen “Theodora Çocuk Hizmetleri Derneği Davranış Kuralları”na göre; gönüllü personelimiz ve Sevgi Doktorlarımız için fiziksel sağlık, güvenlik tedbirleri ve optimum hijyen önlemleri titizlikle alınmaktadır.

Dr. Aliş ve Dr. Madam Kahramanmaraş’taki çocuklara kahkaha getirdi

Theodora Sevgi Doktorları

Bir sonraki program